En una reunió extraordinària del Consell de Govern de la BGSMath a la que es va convidar la Montserrat Alsina (en el seu rol de membre de la plataforma Universitats pels drets civils) i la Societat Catalana de Matemàtiques, s’ha acordat impulsar la contribució matemàtica en la lluita contra l’epidèmia de la COVID-19. Tanmateix s’ha manifestat la necessitat urgent de models predictius de nombre d’infectats i d’ingressos hospitalaris així com, potser, de l’elaboració de suggeriments d’optimització logística en la gestió de serveis d’urgències.

Per aquests motius, s’ha promogut  la creació de cinc grups de treball en models epidemiològics predictius, bé usant models ja existents o creant-ne de nous adhoc, des-de diferents aproximacions metodològiques:

  • Models estadístics (Persona de contacte: Pere Puig)
  • Models de dinàmica de poblacions (Persona de contacte: Lluís Alsedà)
  • Models de dinàmica de poblacions territorials usant EDP’s (Persona de contacte: Àngel Calsina)
  • Xarxes complexes (Persona de contacte: Joan Saldanya)
  • Models d’intel·ligència artificial i xarxes neuronals

Fem una crida a tota la comunitat matemàtica a:

  • Contribuir al treball d’algun dels grups proposats abans,
  • Suggerir noves metodologies de treball en l’obtenció de models predictius i eventualment crear els nous grups de treball que corresponguin.
  • Promoure un grup de treball nou que pugui fer suggeriments d’optimització logística en la gestió de serveis d’urgències.

Totes aquestes iniciatives (excepte la gestió i coordinació dels grups de treball) es canalitzaran a través del compte math4covid@crm.cat.

La pàgina web on es centralitzarà la informació és CovidWeb  Us animem a tothom a participar-hi i a fer-ne difussió.

Share This