In the Media

In the Media

Catalunya formarà matemàtics d'elit

Diari Ara, 1e de març de 2013

Concessió Maria de Maeztu

MINECO, 22 d’abril del 2015

Flors enmig de la crisi

Diari Ara, 2 de març de 2013

Entrevista a Oriol Serra

Madrimasd, 1 de febrer de 2013

Catalunya formarà matemàtics d'elit

Diari Ara, 1e de març de 2013

Concessió Maria de Maeztu

MINECO, 22 d’abril del 2015

Flors enmig de la crisi

Diari Ara, 2 de març de 2013

Entrevista a Oriol Serra

Madrimasd, 1 de febrer de 2013