UPC WELCOME & CONGRATULATIONS

UPC WELCOME & CONGRATULATIONS

Date

19 October 2017, 15.00h

Place

Welcome to new UPC Maths Department staff & Congratulations to awardees

The Maths Department at UPC will welcome its new personnel and present its recently awarded members, all BGSMath members.

Introduction
J. Rodellar (UPC Math Department Director)
M. Noy (BGSMath Director)
F. Orejas (Research Deputy).

Congratulations to:
Marcel Guàrdia
Eva Miranda
Víctor Rotger

Speaker: Sebastià Xambó, professor emèrit.

Programes

Tardor 2016
Primavera 2017

Duració
4 i 6 setmanes

Convocatòria BGSMath d’ajuts per a Programes Mensuals de Recerca

La Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath) convoca ajuts per a la realització de Programes Mensuals de Recerca pel curs acadèmic 2016-17, en el marc del Programa María de Maeztu, finançat pel Ministerio de Economía y Competividad. L’objectiu de la convocatòria és donar suport als grups de recerca associats a la BGSMath per fer avenços significatius en temes actuals de recerca i transferència en matemàtiques i contribuir als objectius estratègics del Programa María de Maeztu.

Share This