Informació general

Data: 29 d’octubre de 2019

Lloc: Sala Prat de la Riba, Institut d​’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona)

Aquestes jornades estan patrocinades per la Red Estratégica en Matemáticas (REM), per la Red Española Matemática – Industria (math-in) i pel Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). També col·laboren a la seva organització el Grup EDANYA de la Universitat de Màlaga, l’Institut de Matemàtica Interdisciplinar de la UCM (IMI), l’Institut de Matemàtiques de la Universitat de Sevilla (IMUS), l’Institut Tecnològic de Matemàtica Industrial (ITMATI), la Xarxa Temàtica Matemàtica – Indústria, les Universitats de A Coruña (UDC), La Rioja (UR), Rey Juan Carlos (URJC), Santiago de Compostela (USC) i Vigo (UVigo).

Acte coorganitzat pel Centre de Recerca Matemàtica.

Descripció

El Centre de Recerca Matemàtica i la BGSMath, en el marc del seu projecte d’excel·lència María de Maeztu, són membres de la Red Estratégica de Matemáticas (REM) que ha estat desenvolupant la seva tasca durant els dos darrers anys. Una de les principals activitats desenvolupada per la REM ha estat finançar i liderar l’”Estudio de impacto socioeconómico de la investigación y la tecnología matemáticas en España” realitzat per la consultora AFI (Analistas Financieros Internacionales). 

En aquest acte es presentaran les conclusions d’aquest estudi, donat el gran interés que té tant per la comunitat matemàtica de base, com pels gestors acadèmics del món matemàtic i per l’administració. També pel món empresarial i les entitats privades de finançament de la recerca.  

Conferenciant

Presentació dels resultats de l’informe per part de Diego Vizcaino Delgado, Coordinador de l’estudi (AFI). 

Programa

El programa de l’acte amb detall de l’horari i dels ponents del debat, es podrà consultar en els pròxims dies en aquesta mateixa web.

Inscripcions

L’acte és gratuit però es requereix inscripció mitjançant correu electrònic abans del 22 d’octubre a director@crm.cat.

Información general 

Fecha: 29 de octubre de 2019

Lugar: Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans (C/ del Carme, 47, 08001 Barcelona)

Estas jornades estan patrocinades por la Red Estratégica en Matemáticas (REM), por la Red Española Matemática – Industria (math-in) y por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). También colabora en la organización el Grupo EDANYA de la Universidad de Málaga, el Instituto de Matemática Interdisciplinar de la UCM (IMI), el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS), el Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI), la Red Temática Matemática – Industria, las Universidades de La Coruña (UDC), La Rioja (UR), Rey Juan Carlos (URJC), Santiago de Compostela (USC) y Vigo (UVigo).

Acto coorganizado por el Centre de Recerca Matemàtica.

Descripción

El Centre de Recerca Matemàtica y la BGSMath, dentro del marco de su proyecto de excelencia María de Maeztu, son miembros de la Red Estratégica de Matemática (REM) que ha estado desarrollando su tarea durante los dos últimos años. Una de las principales actividades desarrolladas por la REM ha sido la de financiar y liderar el estudio de impacto socioeconómico de la investigación y la tecnologia matemáticas en España realizado por la consultora AFI (Analistas Financieros Internacionales).

En este acto se presentaran las conclusions de dicho estudio, dado el gran interés que tiene tanto para la comunidad matemáticas de base, como para los gestores académicos del mundo matemático y para la administración. Tambien para el mundo empresarial y las entidades privades de financiación de la investigación.

Conferenciante
 
Presentación de los resultados del informe a cargo de Diego Vizcaino Delgado, coordinador del estudio (AFI).
 
Programa

El programa del acto con detalle de los horarios y ponentes del debate se podrá consultar en los próximos días en esta misma web.

Inscripciones

El acto es gratuito pero se requiere la inscripción mediante correo electrónico antes del martes 22 de Octubre a director@crm.cat​

Share This