Jornada Científica BGSMath

El dia 8 de juny del 2016 va tenir lloc la Jornada Científica BGSMath, a l’Institut d’Estudis Catalans, una trobada entre els membres del Comitè Científic Assesor de la BGSMath, amb l’objectiu de compartir els avenços anuals del projecte i crear sinergia entre els membres que conformen la comunitat matemàtica de Barcelona.
La jornada va comptar amb dues conferències a càrrec de Ulrike Tillmann (Oxford) and Marino Arroyo (UPC).

Presentacions

Àlbum